Huisregels en voorschriften voor de retraite.

Samenvatting

De bedoeling van de huisregels en voorschriften kan als volgt samengevat worden:

Doe uw uiterste best om met uw gedrag niemand te storen. Laat u niet afleiden door het gedrag van anderen.

Het kan zijn dat een student de praktische redenen van één of meer van bovenstaande voorschriften niet begrijpt. Vermijd dan negatieve reacties of twijfel, en vraag onmiddellijk opheldering bij de leraar.

Alleen door een gedisciplineerde aanpak en door een maximale inzet kan een student vat krijgen op de techniek en er de weldaad van ondervinden. De nadruk ligt tijdens de cursus dan ook op de *beoefening*. Een gouden regel is te werken alsof men alleen is door de aandacht naar binnen te richten, en afleiding en ongemak te negeren.

Tot slot dienen studenten zich er bewust van te zijn dat hun vooruitgang in Vipassana uitsluitend afhangt van hun eigen goede kwaliteiten en persoonlijke ontwikkeling, en van de vijf volgende factoren: serieuze inspanning, vertrouwen, oprechtheid, gezondheid en wijsheid.

Moge bovenstaande informatie u helpen om het beste uit uw meditatiecursus te halen. De volledige voorschriften kunt u terug vinden onderaan de pagina. We zijn blij de gelegenheid te hebben u te dienen, en wensen u vrede en harmonie door uw ervaring met Vipassana.

Het tijdschema

Het volgende tijdschema is opgesteld om een continue beoefening van de meditatietechniek mogelijk te maken. Men behaalt de beste resultaten door zich nauwkeurig aan dit tijdschema te houden.

4.00 uur Gong, opstaan
4.30 tot 6.30 uur Meditatie in de zaal of op eigen kamer
6.30 tot 8.00 uur Ontbijt en rustpauze
8.00 tot 9.00 uur Groepsmeditatie in de zaal
9.00 tot 11.00 uur Meditatie in de zaal of op eigen kamer (afhankelijk van de instructies van de leraar)
11.00 tot 12.00 uur Middageten
12.00 tot 13.00 uur Rustpauze, gelegenheid tot vragen stellen aan de leraar
13.00 tot 14.30 uur Meditatie in de zaal of op eigen kamer
14.30 tot 15.30 uur Groepsmeditatie in de zaal
15.30 tot 17.00 uur Meditatie in de zaal of op eigen kamer (afhankelijk van de instructies van de leraar)
17.00 tot 18.00 uur Theepauze
18.00 tot 19.00 uur Groepsmeditatie in de zaal
19.00 tot 20.30 uur Lezing door S.N. Goenka
20.30 tot 21.00 uur Groepsmeditatie in de zaal
21.00 tot 21.30 uur Gelegenheid tot vragen stellen in de zaal
21.30 uur Bedtijd. Lichten uit.

De voorschriften

Alle deelnemers aan een Vipassana-cursus nemen het op zich om tijdens de gehele cursus de volgende vijf voorschriften strikt na te leven:

  1. zich onthouden van het doden van welk levend wezen dan ook;
  2. zich onthouden van stelen;
  3. zich onthouden van alle seksuele activiteiten;
  4. zich onthouden van liegen;
  5. zich onthouden van alcohol en/of drugs.

Het aanvaarden van de leraar en de techniek

Studenten moeten zich bereid verklaren om zich, voor de duur van de cursus, volledig te voegen naar de begeleiding en de instructies van de leraar. Naast het naleven van alle gedragsregels, de voorschriften en het tijdschema dient men precies te mediteren zoals dat wordt gevraagd, zonder iets van de instructies te negeren en zonder er iets aan toe te voegen. Deze aanvaarding moet niet blindelings zijn, maar dient gepaard te gaan met begrip en onderscheiding. Enkel met een houding van vertrouwen kan een student serieus en grondig werken. Zulk vertrouwen in de leraar en de techniek is van essentieel belang voor het welslagen van de meditatie.

Andere technieken, rites en rituelen

Het is van essentieel belang dat, tijdens de cursus, elke vorm van religieuze activiteit onderbroken wordt. Gebed, verering, wierook branden, kralen tellen, mantra’s opzeggen, volledig vasten, zang, dans en dergelijke dienen volledig achterwege gelaten te worden. Dit geldt ook voor alle andere meditatietechnieken, healing of spirituele praktijken. Deze regel houdt geen veroordeling in van deze technieken of praktijken, maar is van belang om Vipassana in zijn zuiverste vorm een eerlijke kans te geven.

Het opzettelijk vermengen van andere meditatietechnieken met Vipassana wordt nadrukkelijk afgeraden. Niet alleen verhindert het de vooruitgang, het kan zelfs tot achteruitgang leiden. Ondanks herhaalde waarschuwingen zijn er studenten geweest die Vipassana opzettelijk vermengd hebben met een ritueel of een andere techniek en die zichzelf daarmee schade berokkend hebben. Raadpleeg altijd de leraar als er twijfel of verwarring ontstaat.

Onderhoud met de leraar

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met de leraar tussen 12.00 en 13.00 uur. Vragen kunnen ook gesteld worden in de meditatiezaal tussen 21.00 en 21.30 uur. Deze gelegenheden zijn bedoeld voor opheldering met betrekking tot de techniek en voor vragen die voortkomen uit de avondlezingen.

Edele stilte

Alle studenten nemen edele stilte in acht vanaf het begin van de cursus totdat deze in de ochtend van de laatste volledige dag wordt opgeheven. ‘Edele stilte’ houdt in: stilte van lichaam, spraak en geest. Iedere vorm van communicatie met medestudenten, inclusief gebarentaal, briefjes enz. is verboden.

Maar als het nodig is, kunnen studenten met de leraar spreken en kunnen ze de manager benaderen voor problemen omtrent accommodatie, voeding, gezondheid en dergelijke. Beperk ook deze contacten tot een minimum. Studenten dienen het gevoel te ontwikkelen dat zij in afzondering werken.

Scheiding van mannen en vrouwen

Tijdens de cursus wordt een volledige scheiding van mannen en vrouwen in acht genomen. Partners mogen elkaar op geen enkele manier benaderen. Dit geldt ook voor familieleden, vrienden en bekenden.

Lichamelijk contact

Het is belangrijk dat er gedurende de cursus lichamelijk contact vermeden wordt. Dit geldt zowel voor mensen van hetzelfde geslacht als voor mannen en vrouwen onderling.

Yoga en lichaamsbeweging

Hoewel hatha-yoga en andere oefeningen kunnen samengaan met Vipassana, moeten zij gedurende de cursus achterwege worden gelaten, omdat er geen geschikte afzonderlijke ruimte beschikbaar is. Ook joggen is niet toegestaan. Tijdens de rustperioden kunnen studenten lichaamsbeweging nemen door te wandelen in het daartoe bestemde gebied.

Religieuze objecten, talismannen, rozenkransen, kristallen, enz

Dit soort voorwerpen dient niet meegebracht te worden naar de cursus. Mocht men ze toevallig toch bij zich hebben, dan moet men deze gedurende de cursus in bewaring geven bij het management.

Alcohol, drugs en medicijnen

Drugs, alcohol en andere bedwelmende middelen mogen niet worden meegebracht naar het cursusterrein. Dit geldt ook voor slaappillen en kalmerende middelen. Studenten die op doktersvoorschrift medicijnen gebruiken dienen dit aan de leraar te melden.

Tabak

Om andere studenten niet te hinderen is het gebruik van tabak, in welke vorm dan ook, niet toegestaan.

Voeding

Wat betreft voeding is het niet mogelijk om aan de voorkeuren en vereisten van alle studenten tegemoet te komen. Daarom wordt men vriendelijk verzocht genoegen te nemen met de eenvoudige vegetarische maaltijden. Er werd getracht een evenwichtig, gezond menu samen te stellen dat geschikt is voor meditatie. Indien men om gezondheidsredenen een speciaal dieet moet volgen, vermeldt men dit op het inschrijvingsformulier. Vasten is niet toegelaten.

Kleding

Kleding moet eenvoudig, onopvallend en comfortabel zijn. Doorschijnende, onthullende of strakke kleding mag niet gedragen worden. Dit geldt ook voor kleding die op een andere wijze afleiding veroorzaakt (zoals korte broeken, rokjes, mouwloze hemdjes, kleine topjes, enz.). Zonnebaden en het gedeeltelijk ontbloten van het lichaam zijn niet toegestaan. Dit is van belang om medestudenten zo weinig mogelijk af te leiden.

Douchen en wassen

Er zijn bepaalde tijden gereserveerd om te douchen en te wassen. Aangezien er geen wasmachines beschikbaar zijn, dienen studenten voldoende kleren mee te brengen. Kleine zaken kunnen eventueel met de hand gewassen worden.

Contact met de buitenwereld

Gedurende de hele cursus blijven de studenten op het afgebakende cursusterrein. Zij mogen dit slechts verlaten na uitdrukkelijke toestemming van de leraar. Er wordt geen enkel contact met de buitenwereld toegestaan, ook niet door middel van brieven en telefoongesprekken, of door contact met bezoekers. Mobiele telefoons, semafoons en andere elektronische toestellen moeten aan het management worden afgegeven tot de cursus eindigt. In geval van nood kunnen familie of vrienden contact opnemen met het management.

Muziek, lees- en schrijfmateriaal

Het bespelen van muziekinstrumenten en het gebruik van radio’s, walkman enz. is niet toegestaan. Ook lees- en schrijfmateriaal dienen niet naar de cursus meegebracht te worden. Studenten mogen zichzelf niet laten afleiden door het maken van aantekeningen. Deze beperking is ingesteld om de strikt praktische aard van deze techniek te benadrukken.

Cassetterecorders en fototoestellen

Deze mogen alleen gebruikt worden met uitdrukkelijke toestemming van de leraar.